Homeabout CJLCPublicationsJapanese Language and CultureJapanese Language and Culture  1974-1969

About CJLC

Japanese Language and Culture  1974-1969

No

Date

Category

Author

Title

Page

3

Mar 1972

YOSHIDA, Yasuo

Yamamoto Michi Sensei no Taikan ni saishite

1-3

YAMAMOTO, Michi

Taikan ni saishite

4-8

YAMASAKI, Toshio

Osaka-Gaikokugo-Daigaku Ryugakusei-Bekka Shori Yujo

9-11

HOSONO, Makiko

Keizoku’ to Shinso-Kozo

12-20

TERAMURA Hideo

Seisei-Bunpo no Kinnen no Doko: Nihongo Kenkyu no Tachiba kara

21-61

YAMAGUCHI, Koji

Nihongo no Kakuteki Hyogen ni okeru Sho-Mondai I

62-101

OKURA, Miwako

“Botchan” ni okeru Suiryo Hyogen: ‘u’;’yo’ to sono Supeingo Yaku

102-133

TAMAMURA, Fumio

Koyo ‘Jojikun’ no Uchi to Soto

91-116

SUDA, Etsuo

Nininsho-Daimeishi to shite no ‘kimi’

79-90

MATSUOKA, Mitsuo

Haiku to wa Nani ka: Gendai Haiku Chushin ni

66-78

SUGIYAMA, Tsuyoshi

Shin Futsu-Ei Senso’ to Nihongo-Kyoiku

58-65

ARAI, Eizo

Basho wo Shimesu Baai no Kakujoshi ‘ni’ to ‘de’ wo megutte

43-57

NISHIDE, Ikuyo

Kenkyu-noto II: ‘rashii’ oyobi ‘soda’ ni yoru Hyogen

32-42

SAJI, Keizo

kotoda’ to ‘noda’: Keishiki-Meishi to Juntai-Joshi (Sono 2)

1-31

TERAMURA Hideo

Henshu-Koki

2

Mar 1971

KABASHIMA, Tadao / YOSHIDA, Yasuo

Ryugakusei Kyoiku no tame no Kihon Goi-Shu

2-119

1

Jun 1969

MATSUOKA, Mitsuo

Hashigaki

HANEDA, Saburo

Tanka Eiyaku Josetsu: Gaikei ni tsuite

1-11

KURODA, Yoshinori

Kuredifu no Furansugo Kyoju-ho

12-18

KATAOKA, Takashi

Sobieto-Renpo ni okeru Gaikokujin ni taisuru Roshiago Kyoiku Shisetsu Bekken

19-27

TAMAMURA, Fumio

Watashi no Yonda Hon: Matsuda Mayako Cho “Soto kara Mita Nihongo”

28-31

TERAMURA Hideo

Katsuyo-Gobi, Jodoshi, Hojo-Doshi and Asupekuto (Sono 1)

32-48

NISHIDE, Ikuyo

Kenkyu-noto I: ‘rashii’ oyobi ‘soda’

18-29

SAJI, Keizo

koto’ to ‘no’: Keishiki-Meishi to Juntai-Joshi (Sono 1)

1-17

YOSHIDA, Yasuo

Koki

ASAI, Shinichi

‘Amano-Hara Furisake Mireba’ Shoken

1-9

Return to top