Homeabout CJLCPublicationsJapanese Language Textbook Library

About CJLC

Japanese Language Textbook Library

An Osaka Reader for Foreign Students

Year

No.

Title

2017

CJLC No.6

Introductory Biology for Foreign Students

2015

CJLC No.5

Japanese History for Foreign Students

CJLC No.4

Hyogaikanji Renshucho

2012

CJLC No.3

An Osaka Reader for Foreign Students

2010

CJLC No.2

The Words and Phrases reflecting Japanese Culture

2008

CJLC No.1

Academic Listening for Beginners/Intermediate Learners

2007

II-8

An Approach to Effective Presentation in Japanese

II-9

Japanese Grammar for Foreign Students
[Intermediate Book1]

2006

II-6

Japanese History for Foreign Students

II-7

New Basic Chemistry for Foreign Students

2005

II-5

Japanese Calligraphy ‘Shodo’ For Foreign Students
-Basic Guide-

2004

II-1

An Oska Reder For Foreign Students

II-2

Basic Chemistry For Foreign Students

II-3

Academic Listening

II-4

Academic Listening -A Teacher’S Guide-

2003

45

Rikakee gakubu ryuugakusee no tame no suugaku nyuumon I (English version).
Kokusai kankee o kangaeru.

44

Kokusai kankee o kangaeru: goi risuto.

44

Shokyuu kihon bunkee goi mondaisyuu.

43

Gakubu ryuugakusee no tame no nihon jijyoo I.

42

Kobun nyuumon.

41

Chuukyuu kooki kikitori.

40

Rikakee gakubu ryuugakusee no tame no kiso kagaku ensyuu.

39

2002

38

Rikakee gakubu ryuugakusee no tame no kiso kagaku II.

37

Ryuugakusee no tame no nihonshi rensyuuchoo.

36

Ryuugakusee no tame no nihonshi.

35

Ryuugakusee no tame no kiso kagaku I.

34

Rikakee gakubu ryuugakusee no tame no kiso kagaku I.

33

Kanbun nyuumon.

2001

32

Shochuukyuu/chuukyuu chookai mondaisyuu.

31

Shokyuu/syochuukyuu bunkee rensyuu mondaisyuu.

30

Ryuugakusee no tame no nyuumon nihon seiji.

2000

29

Rikakee ryuugakusee no tame no suugaku nyuumon III.

1999

28

Butsurigaku jikken.

27

Jokyuu nihongo.

1998

26

Nihongo jookyuu gakusyuusya no tame no sokudoku rensyuu yoo kyoozai.
Rikakee gakubu ryuugakusee no tame no suugaku nyuumon II.

25

1997

24

Rikakee gakubu ryuugakusee no tame no suugaku nyuumon I.
Jokyuu kanji.

23

Nihongo chuukyuu gakusyuusya no tame no sokudoku rensyuu.

22

Hiragana and Katakana Workbook.
An Introduction to the Japanese Syllabary: Hiragana and Katakana.

21

Shokyuu kihon goi (supeingo ban).

20

Syokyuu kihon goi (eigo ban).
Syokyuu kihon rensyuu mondai.

19

18

17

1996

16

Suugaku no kanji rensyuuchoo: kiso suugaku.

15

Rikookee ryuugakusee no tame no zoku bibun/sekibun.

14

Nihongo syawaa.

1995

13

Kanji: shikaku gooma kenji hoo.

12

Sho chuukyuu kihon bunkee rensyuu mondai.

1993

11

Sho chuukyuu kihon bunkee.

10

Senmon dokkai hyoogensyuu: sinbun o yomu tame no jiji keezai yoogo.
Nihongo kinoo kaiwa.

9

Japanese Politics for Foreign Students: English Translation of Ryugakusee no tame no nihon seiji.

8

1992

7

Shokyuu nihongo dokuhon.

6

Chuukyuu dokkai kyoozai.

1991

5

Sakubun: eigun kara nihon bun e.

1990

4

Nihongo dokkai kyoozai: kagaku no mori.

3

Senmon dokkai (chuu/jookyuu) keezai bun’ya.

2

Kihon bunkei dooshi/keiyooshi reebun risuto.

1

Nihongo bunpoo kyoozai: fukusi hen.

Return to top